niedziela, 24/9/2023 | 12:59 CEST
You are here:  / Wakacje i Urlop / Teatr Narodowy w Warszawie

Teatr Narodowy w Warszawie

post by related

related post

Teatr Narodowy w Warszawie

Typ teatru: teatr dramatyczny
Założyciel: Stanisław August Poniatowski
Dyrektor artystyczny: Jan Englert
Dyrektor naczelny: Krzysztof Torończyk
Dyrektor techniczny: Mirosław Łysik
Data powstania: 1765

Teatr Narodowy w Warszawie jest najstarszym teatrem w kraju, który do chwili obecnej istnieje. Założony został przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765roku. Jako jeden z 3 teatrów w Polsce ma status instytucji narodowej, przez co podlega on Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektorzy są powoływani przez Ministra.

HISTORIA

Teatr powstał 19 listopada 1765 roku w budynku Operalni, który dziś już nie istnieje. W 1915 roku gdy Rosjanie opuścili Warszawę przestały istnieć Warszawskie Teatry Rządowe.

Aż do czasu gdy wybuchła II wojna światowa Teatr Narodowy był prowadzony przez Juliusza Osterwę, Jana Lorentowicza, Ludwika Solskiego, Aleksandra Zelwerowicza i Wiliama Horzycę.

Do września 1939 roku dwie sceny narodowe grały, aż do momentu gdy teatr spłonął w czasie oblężenia Warszawy. Po pożarze Teatr został prowizorycznie zabezpieczony, jednak w roku 1944 spłonął ponownie.

Po pożarach z budynku została jedynie fasada i pewne, niewielkie fragmenty bocznych skrzydeł.

Po II wojnie światowej gmach budynku został oddany Wojsku Polskiemu. Wojsko Polskie sfinansowało odbudowę Teatru Narodowego, gdzie na nowo został on otworzony.

W roku 1985 znów Teatr Narodowy stanął w płomieniach i zniszczeniu uległa scena oraz widownia. Odbudowa po tym pożarze trwała aż do 1996 roku. Ponowne otwarcie Teatru Narodowego nastąpiło 19 listopada 1996roku i nieprzestanie działa do dnia dzisiejszego.