niedziela, 24/9/2023 | 1:21 CEST
You are here:  / Wakacje i Urlop / Archikatedra świętego Jana Chrzciciela

Archikatedra świętego Jana Chrzciciela

post by related

related post

Archikatedra świętego Jana Chrzciciela

Archikatedra świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, zwana inaczej bazyliką archikatedralną, to jedna z najstarszych świątyń naszej stolicy, to katedra archidiecezji warszawskiej, wznosząca się na Starym Mieście, przy ulicy świętojańskiej.

Ze względu na swoje przeznaczenie i dawną historię, Archikatedra świętego Jana Chrzciciela jest jednym z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej w Polsce. To właśnie tu swoje znane wielu kazania wygłaszał ksiądz Piotr Skarga, to tu zaprzysiężono pacta conventa przez Władysława IV, to w końcu tu miały miejsce śluby i koronacje dwóch władców Polski i pogrzeby znanych osobistości, a także to tu zaprzysiężono Konstytucję 3 maja. Dziś większość uroczystości narodowych, ma miejsce właśnie w tej bazylice.

Pierwszą świątynią, jaka powstała w tym miejscu była kaplica zamkowa wybudowana na przełomie XIII/XIV wieku. W 1939 roku stała się ona kościołem parafialnym i miejscem pochówku książąt mazowieckich. W 1406 roku istniejący wówczas kościół farny, stał się kolegiatą, w 1798 roku- katedrą, w 1818 roku archikatedrą, a w 1960 roku bazyliką.

Bazylika archikatedralna świętego Jana Chrzciciela w Warszawie na przełomie lat, wiele razy była przebudowywana i remontowana. Do XIX wieku przypominała budowlę na styl gotyku. Kiedy zaś po 1944 roku nastąpiło całkowite jej zniszczenie przez Niemców, zrekonstruowano ją, wykorzystując projekty pierwotnego kościoła z XIV wieku.